Prohlášení o zákonu o moderním otroctví

Chord Electronics uznává svou odpovědnost podle § 54 zákona o moderním otroctví z roku 2015 při identifikaci, zmírňování a prevenci moderního otroctví na globálních trzích.

Společnost má přístup nulové tolerance k nevolnictví, otroctví nebo obchodování s lidmi a uznává, že prevence operací takové povahy ve složitých dodavatelských řetězcích vyžaduje pečlivost, ke které je společnost silně odhodlána.

Chord Electronics podporuje mezinárodně deklarovanou ochranu lidských práv a snaží se plnit své etické povinnosti.